Polityka zwrotów

Anulowanie zamówienia

Wszystkie zamówienia można anulować jeśli nie zostały jeszcze zrealizowane. Aby anulować lub zmienić zamówienie, prosimy o kontakt.

Zwroty

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
Klient zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pośrednika oświadczenia klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić Klientowi płatność za usługę pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć drogą elektroniczną na używając FORMULARZA ZWROTU. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku braku możliwości wykonania bezpłatnego zwrotu towaru, Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.